Marja Mosk, Mensendieck voor Musici en Kunstenaars

Marja Mosk, mensendieck voor Musici en Kunstenaars

Marja Mosk, mensendieck voor Musici en Kunstenaars

Marja Mosk, mensendieck voor Musici en Kunstenaars

Marja Mosk Mensendieck voor musici en kunstenaarsVoorjaar 2010; Persbericht voor de VvOCM (VvOCM = Vereniging van Oefentherapeuten Cesar Mensendieck)

Het ontstaan van blessures bij musici

Marja Mosk, Mensendieck voor Musici en KunstenaarsDe meeste blessures vallen binnen de categorie overbelastingsblessures. Ze ontstaan geleidelijk en kunnen uitgroeien tot chronische blessures en dat gebeurt dan ook vaak.
Dit is niet verwonderlijk gezien het groot aantal uren dat er gestudeerd moet worden om dit hele moeilijke "ambacht" onder de knie te krijgen.
Stress en slechte arbeidsomstandigheden zijn niet te onderschatten factoren die kunnen leiden tot fysieke en mentale problemen.

Mag de sport zich verheugen in grote wetenschappelijke belangstelling hoe tot grotere prestaties te komen; dit is in de muziek niet tot nauwelijks aan de orde.
De windtunnels, hoogtestages, snelle schaats- en zwempakken gaan aan hun neus voorbij.
De viool blijft een viool en de saxofoon is sinds zijn ontstaan nauwelijks van vorm veranderd.
De studiemethoden zijn met de tijd nauwelijks geëvolueerd maar het niveau waarop er heden ten dage moet worden gemusiceerd is enorm gestegen.

Er hangt een foto van Segovia in het gitaarlokaal van het Conservatorium van Amsterdam.
Op dit staatsieportret staat hij afgebeeld in een houding waar de tranen van in je ogen springen. Verwrongen in de rug met sterk gebogen polsen speelt hij op zijn gitaar. Deze houding komen de gespecialiseerde therapeuten vaak tegen in de praktijk.
Met grote regelmaat melden zich gitaristen met allerhande blessures.

Minder blessures; ja het kan

Kan het hoge aantal klachten, met de daarbij behorende uitval en andere narigheid, worden omlaag gebracht?
Ons inziens kunnen de percentages omlaag.
Er valt veel winst te behalen door de volgende maatregelen te treffen:

Maar al te vaak worden ze door een lokale therapeut behandeld die overduidelijk niets van musiceren afweet.
Gespecialiseerde oefentherapeuten Cesar of Mensendieck hebben grote kennis op dit vakgebied.
Zij kunnen professionele- en amateurmusici behandelen, begeleiden en van advies dienen.
Advies op gebied van de fysieke kanten van het musiceren, de ergonomie van het instrument en de benodigdheden daaromheen, studiemethoden enz.
Zij onderscheiden zich van andere therapievormen door de houding en bewegingen met het instrument centraal te stellen.
Dat betekent dat de musicus, zodra er weer gespeeld kan worden, zijn/haar instrument meeneemt naar de behandeling.

 • Ga naar een gespecialiseerde oefentherapeut Cesar of Mensendieck.
  Vrijwel altijd vormt de speelhouding de aanleiding tot de klacht of is er een belangrijk onderdeel van.
  In het vinden van een houding waarin de musicus het instrument aan zijn/haar eigen fysiek aanpast in plaats van andersom , is grote kennis van het instrument en het menselijk lichaam vereist. Welke compromissen er gesloten moeten worden is een kunst op zich.
  Het verbeteren van houding en ademhaling leidt tot een mooiere klank, een effectievere techniek en een betere uitstraling en podiumpresentatie. Dit is een enorm, bijkomend voordeel.
  De musicus komt met een blessure binnen en gaat zonder blessure met een betere toon en techniek naar buiten.
 • Verbeter de scholing van musici en geef na- en bijscholing aan muziekdocenten door gespecialiseerde therapeuten.
  De tijd dat een hoofdvakdocent fluit mij vertelde dat het middenrif (als belangrijke ademhalingsspier) van kraakbeen was gemaakt moet achter ons komen te liggen.
  Het ontbreekt sommige docenten aan de meest elementaire kennis van het menselijk lichaam.
  Een te korte linker pink wordt niet langer door hem bij het vioolspelen zo te gebruiken als ware hij van de goede lengte. Dit kan resulteren in pols-, arm-, en schouderblessures.
  De kennis over de fysieke kanten van muziek maken - veel mensen beschouwen het als topsport - is interessant, leerzaam, nuttig en leert de musicus zijn/haar lichaam te "gebruiken".

De studenten van het Conservatorium van Amsterdam krijgen in hun 1ste jaar een uur les. Per hoofdvak in het 2de en 3de jaar 2 dagdelen.
Deze lessen maken onderdeel uit van het curriculum van het conservatorium.
Oefentherapeuten Cesar of Mensendieck doceren op de verschillende conservatoria.
De kennis die zij hebben van houding, ademhaling, ontspanning en studiemethoden van musici maakt hen breed inzetbaar binnen het muziek( vak )onderwijs.
De studenten zijn zonder uitzondering zeer geïnteresseerd.
Zij horen hun toon mooier worden, voelen hun techniek beter worden en ook niet onbelangrijk, zien dat hun uitstraling verbetert.

Een zekere, gebalanceerde, ontspannen en stevige houding voegt veel toe aan je podiumpresentatie.

Je hoort wat je ziet.

Oefentherapeuten Cesar of Mensendieck geven na- en bijscholing aan collegae paramedici.

Samenwerken is een kunst. Het belang ervan is groot.

De praktijk leert dat als musici tegelijkertijd door verschillende disciplines in goede samenwerking worden behandeld, er betere en snellere resultaten worden bereikt.

Gespecialiseerde oefentherapeuten Cesar of Mensendieck geven via het Nederlands Paramedisch Instituut, aan collegae paramedici na- en bijscholing in het behandelen van musici.
In Nederland zijn zij de enige die dit doen en zo hun kennis en vaardigheden op dit gebied delen.
Voorts organiseren zij themadagen.

Tot slot; de musicus

Ademloos luistert het publiek naar de violiste.
Moeiteloos glijdt haar strijkstok over de snaren.
Vol overgave brengt ze de muziek tot leven.
Een moment van stilte en het applaus barst los.
Ze schenkt het publiek een warme, dankbare en tevreden glimlach.
Teruglopend naar haar kleedkamer bedenkt ze dat ze morgen haar Mensendieck ( of was ze nou Cesartherapeut....?) wil bellen om haar te bedanken.

De auteur Marja Mosk is musicus en Mensendiecktherapeut gespecialiseerd in het behandelen van musici.
Zij werkt in haar praktijk in Amsterdam veel samen met andere disciplines.
Zij is als docent verbonden aan het Conservatorium van Amsterdam.