Marja Mosk, Mensendieck voor Musici en Kunstenaars

Marja Mosk, mensendieck voor Musici en Kunstenaars

Marja Mosk, mensendieck voor Musici en Kunstenaars

Marja Mosk, mensendieck voor Musici en Kunstenaars

Marja Mosk Mensendieck voor musici en kunstenaarsMarja Mosk, Mensendieck voor musici en kunstenaars

 

In het voorjaar van 2009 is er in Londen een groot, internationaal congres geweest over "The Musical Body", met als thema: "The Reflective Conservatoire".

Een groot onderdeel van het programma was "Embedding health awareness in curricula in Conservatoires". Een zeer relevant onderwerp gezien de hoge cijfers wereldwijd van de incidentie van klachten en blessures bij musici.

 

Onderzoek van de Stichting Gezondheidszorg voor Musici laat ondermeer zien dat:

  • 75% tot 80% van de musici bot-, gewrichts- en spieraandoeningen heeft;
  •  30% van de musici chronische pijn heeft, ook tijdens het musiceren;
  •  Podiumangst bij 60% van de musici het spelen beïnvloedt.

Tijdens de vele lezingen werden vele staafdiagrammen en taartpuntdiagrammen besproken. Deze diagrammen lieten de resultaten zien van gehouden onderzoeken op de verschillende conservatoria in Duitsland, Groot Brittannië, Amerika en Australië.

De uitkomsten vertoonden een grote constante: veel klachten onder de studenten, weinig aandacht voor de fysieke kanten van het musiceren.

Mrs Marja Mosk:
The Musical Body: a new course for Master students at the Conservatorium van Amsterdam,

u vindt hier alle gegevens over de course for Masters van het Conservatorium van Amsterdam