Marja Mosk, Mensendieck voor Musici en Kunstenaars

Marja Mosk, mensendieck voor Musici en Kunstenaars

Marja Mosk, mensendieck voor Musici en Kunstenaars

Marja Mosk, mensendieck voor Musici en Kunstenaars

Marja Mosk Mensendieck voor musici en kunstenaarsDe Zorgverzekering
Oefentherapie wordt beperkt vergoed in het basispakket en is verder opgenomen in de aanvullende pakketten. Wij raden u aan om bij uw verzekering na te gaan hoeveel behandelingen u vergoed krijgt per jaar voor oefentherapie Mensendieck.

DTO (= directe toegankelijkheid oefentherapie) geeft u de vrijheid om zelf, op eigen initiatief en zonder tussenkomst van uw huisarts, een oefentherapeut Mensendieck in te schakelen.

U heeft geen verwijzing nodig.

Het eerste half uur is een kennismakingsgesprek waar geen kosten voor in rekening worden gebracht.

Mensendieck voor Musici en Kunstenaars, Amsterdam

Een behandeling van 30 minuten kost in 2012 ± € 28,50. (in de praktijk van de therapeut)
Het bedrag kan iets variëren per ziektekostenverzekeraar.